Provozní podmínky serveru Petsitter (dále jen databáze)

 1. Veškeré uvedené informace v databázi mají pouze informativní charakter. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost či aktuálnost zveřejněných informací. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé uveřejněním nebo užitím informací z databáze. Server Petsitter není agenturou zaměstnávající petsittery nebo poskytující hotelové služby, je pouze databází s informativním charakterem do které se lze volně zaregistrovat.
 2. Užíváním placených tarifů, doplňkových služeb a odesláním placeného kontaktu (kontaktováním) automaticky nevzniká nárok na petsitting. Doplňkovou službou se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality např. topování, telefon v profilu.
 3. Uživatel souhlasí s tím, že v případě pokud zveřejní autorské dílo, bude toto dílo šířeno pomocí internetu. Šíření autorských děl podléhá souhlasu jejich autorů a šíření bez souhlasu je v rozporu s Provozními podmínkami severu Petsitter.
 4. Je zakázáno vkládat do databáze informace a fotografie, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, které odporují dobrým mravům nebo jsou v rozporu s Listinou základních práv a osobnostními právy či právy duševního vlastnictví.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu dat ani za škodu tímto vzniklou.
 6. Věk registrované osoby musí být nejméně 18 let.
 7. Je zakázáno registrovat více účtů jedním Uživatelem.
 8. Petsitter je povinen uvádět ve svém profilu jen pravdivé údaje. Je také povinen nastavovat jen ty oblasti působnosti (hlavní i vedlejší) ve kterých je schopen skutečně činnost petsittera vykonávat. Rozsah nastavení Zvíře a opatrování musí odpovídat skutečným schopnostem petsittera. Dále pak musí udržovat profil aktuální. Je zakázáno uvádět nepravdivé informace a zároveň je zakázáno nepravdivě nastavovat filtraci a informace pro Oblast působnosti a Zvíře a opatrování. Kontaktní údaje nesmí být vloženy přímo do profilu petsittera. Rovněž je zakázáno vkládat do profilu odkazy na externí stránky. Výjimku umožňují pouze placené doplňkové služby u vybraných tarifů, ale jen při vložení do polí k tomuto účelu určených.
 9. U tarifu Petsitter je zakázáno vkládat do přezdívky slova (např. hotel, penzion, ubytování apod.), která jsou v rozporu s účelem tarifu.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo vymazat z databáze jakýkoli uživatelský účet případně ho upravit bez předchozího upozornění.
 11. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Provozních podmínek, změnu užití kterékoliv z poskytovaných služeb, a to i bez předchozího upozornění.
 12. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Uživateli vzniknou, pokud Uživatel nebude včas informován o případných změnách služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.
 13. Pro využívání placených služeb je nutné mít dostatečný kredit. Ten lze dobít pomocí bankovního převodu nebo hotovostní platbou na pokladně Fio banky. Platnost kreditu není omezena. Nevyčerpaný kredit se nevrací.